Jäsenedut


Yhdistyksen jäsenenä voit anoa apurahaa kotimaassa tai ulkomailla järjestettävään päiväkirurgiseen koulutukseen tai päiväkirurgista toimintaa tukevaan opinnäyte-, kehittämis- tai tutkimustyöhön. Apurahaa voit anoa tästä.

Hallitus pidättää itsellään oikeuden päättää jaettavien summien suuruudesta.

Apurahan saajan on tehtävä selvitys apurahan käytöstä kahden kuukauden kuluessa matkasta tai koulutustilaisuudesta. Selvitykseen kuuluvat matka- tai koulutuslasku alkuperäisine kuitteineen sekä matka- tai koulutusraportti word-tiedostona.