Yhdistys


Suomen Päiväkirurginen Yhdistys ry perustettiin syksyllä 2007

Suomeen perustettiin ensimmäiset päiväkirurgiset yksiköt 1990-luvun alkupuolella, useimmiten ne toimivat ison leikkausosaston yhteydessä. Varsinainen päiväkirurginen koulutus hoitohenkilökunnalle alkoi 1990-luvun puolivälissä, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoina. Työnteon ja koulutuksen myötä eripuolilla Suomea kollegat halusivat verkostoitua. Keskusteluja käytiin kahvipöydissä erilaisilla kansallisilla päivillä. Lääkäriliiton anestesiayhdistyksessä toimii päiväkirurginen alajaos, joka perustettiin 2005. Koska lääkäriliiton toimintaan ei hyväksytä sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilökuntaa jäsenikseen, perustimme moniammatillisen yhdistyksen. Suomen Päiväkirurgisen yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 9.8.2007 Marian sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä.

Ensimmäinen varsinainen syyskokous pidettiin 21.11.2007 Helsingissä Messukeskuksessa operatiivisten päivien yhteydessä. Paikalle oli saapunut lähes 30 innostunutta päiväkirurgian ammattilaista ympäri Suomea. Kokouksessa hyväksytyn vuodelle 2008 toimintasuunnitelman mukaan, ensimmäisen vuoden aikana luodaan jäsenluettelo, sovitaan tiedottamisesta jäsenille ja rekrytoidaan jäseniä. Mietitään mahdollisuuksista yhteistyöstä mm. anestesialääkäreiden päiväkirurgisen alajaoksen kanssa.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa päiväkirurgisten potilaiden hoitotyön alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys seuraa päiväkirurgisten potilaiden hoitoon liittyvää taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniä ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä tekee tarvittavia selvityksiä.

Kansainvälinen toiminta

Suomen Päiväkirurginen yhdistys on yhdessä Päiväkirurgisten anestesiologien kanssa (Suopa) Kansainvälisen Päiväkirurgisen Yhdistyksen (IAAS International Association for Ambulatory Surgery) täysjäsen. Molemmilla yhdistyksillä on edustaja yhdistyksen yleiskokouksessa.