Vuoden 2020 apuraha


Suomen päiväkirurginen yhdistys ry julistaa haettavaksi vuoden 2020 apurahat. Apurahat tulee käyttää

  • Kotimaassa tai ulkomailla järjestettävään päiväkirurgiseen koulutukseen tai päiväkirurgista hoitotyötä tukevaan kehittämis- ja tutkimustyöhön.

Hallitus pidättää itsellään oikeuden päättää jaettavien summien suuruudesta.

Vaatimukset:

  • Apurahan saaja sitoutuu laatimaan matkaraportin word-tiedostona ja toimittamaan sen hallitukselle kahden kuukauden kuluessa koulutuksesta, muuten apurahan joutuu maksamaan takaisin.
  • Hakuaika loppuu 29.2.2020.
  • Saajat julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla ja saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
  • Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan osoitteella: Annamari Tanttu, Kivivuorentie 12 A 9, 01620 Vantaa. Hakemukseen tulee liittää koulutuksen ohjelma tai tutkimus- tai kehittämissuunnitelma sekä kuluarvio. Apuraha maksetaan kuitteja vastaan. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan nimi, yhteystiedot (osoite, työpaikka, s-postiosoite, puhelinnumero) ja pankkiyhteystiedot.