Koulutuspäiväarkisto


2023 Päiväkirurgiset koulutuspäivät

2022 Päiväkirurgiset koulutuspäivät

 • Digitaalisuuden hyödyntäminen hoitoprosessissa
  • Digitaalisuuden mahdollisuudet terveydenhuollossa – Marjatta Korhonen
  • Digihoitopolun käyttöönotto, käyttäjäkokemus, asiakasnäkökulma – Case Valkeakoski – Sari Kulmala ja Case Satasairaala – Susanna Aalto
 • Anestesiamenetelmät kehittyvät
  • Deksmedetomidiini – Panu Uusalo
  • Spinaalipuudutukset – lyhyet ja ultralyhyet – Johannes Förster
  • NRFit-liittimet osana potilasturvallisuutta – Mari Heikkinen
 • Kotiutumista estävät yleiset ongelmat ja niiden hoito
 • Heräämöstä kotiin – Herko
 • Muutos ja siinä selviytyminen: Miten yksilöllinen motivaatio näyttäytyy muutostilanteessa – Shani Livson

2021 Päiväkirurgiset koulutuspäivät

 • Muuttunut päiväkirurgia
  • WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) -käsikirurgia, Mikko Räisänen
  • Päikistä polikliiniseksi kirurgiaksi – Vuokko Varvikko
 • Päiväkirurgian kehitys
 • Potilasturvallisuus päiväkirurgiassa
  • Pitääkö päiväkirurgisella potilaalla olla välttämättä aikuisen seuraa seuraavaksi yöksi? Antti Haavisto
  • Vahvat opioidit kotiin? Merja Kokki
  • Kotiutuskäytännöt – lasku kouraan ja ulos? Jenni Laurila
 • Podologia ja käsikirurgia päiväkirurgiassa
 • Monikulttuurisuus päiväkirurgiassa
  • Re-traumatization of torture survivors in the surgical department – Ana Carla Schippert
  • Tulkin käyttäminen potilastyössä – Seija Koskinen
  • Maahanmuuttajilla tavattavia hematologisia sairauksia, joita kantaväestössä ei esiinny – Ulla Wartiovaara-Kautto
 • Hätätilanteet leikkaussalissa
  • Vaaranmerkit ja kuinka ehkäistä perioperatiiviset vaaratilanteet – Taru Kantola

2019 Urologinen potilas päiväkirurgiassa

2018 Gynekologista päiväkirurgiaa

2017 KNK-potilas päiväkirurgiassa

Otoplug Tervetulotilaisuus: Sinus surgery – Why I use the Balloons?

2016 Päiväkirurginen polvipotilas

2015 Tulevaisuus päiväkirurgiassa

2014 Laparoskopiapotilaan hoito päiväkirurgiassa

2013 Rintakirurgisen potilaan hoito päiväkirurgiassa

2012 Lapsikirurgisen potilaan hoito päiväkirurgiassa

2011 Olkapääleikkauspotilaan hoito päiväkirurgiassa

 • Olkapääleikkauspotilaan hoitoprosessi päiväkirurgiassa – sh Helinä Ahonen, Vshp
 • Hoitotyön toimintaohjeet, kl. asiantuntija Satu Rauta HUS
 • Anestesiamuodot päiväkirurgisessa olkapääleikkauksessa, oyl Antti Haavisto, Päijät-Hämeen keskussairaala
 • Tyypillisimmät päiväkirurgiset olkapääleikkaukset, LT erikoislri Vesa Lepola, TAYS

2010 Päiväkirurgian arki tänään